Vi lär oss addition och subtraktion med uppställning, ”det är så kul och går så snabbt”