Vi tränar oss i att skriva brev och kuvert med adress och alla har fått en hemlig brevkompis i klassrummet. ”Postbilen” har varit där och alla läser sina brev under tystnad… kul lektion!