Idag  har vi börjat samla på kompismärken. Varje dag får barnen välja ett märke som de ska sikta in sig på att  ta. Det är  olika goda kamrathandlingar som de ska utföra för att få ett märke till sin tavla.