Vår blogg är vår virtuella plattform där elever, lärare och föräldrar tillsammans kan följa vad som händer i skolan. Vår målsättning är att det ska vara lätt som förälder att följa sitt barns vardag. Det öppnar upp för ett samtal hemma om skolan och skolarbetet som ger en  chans till  ytterligare lärande för eleverna. Genom bilder och text blir det enklare för eleverna att berätta om sin skoldag. Det finns en glädje och stolthet när vi publicerar skolarbete som de lagt ner mycket tid på.

Vi ser också att bloggen kan vara en gemensam plattform för elevernas hela skoldag då vi bloggar om både skoldagen och tiden i fritidsverksamheten.

Målsättningen är att eleverna i takt med att det blir äldre blir mer involverade i bloggandet.  Parallellt med det kan vi arbeta med att öka deras medvetenhet om regler för publicering på internet och andra etiska ställningstaganden som behöver göras innan bild och text publiceras.