Vi har haft hälsovecka på skolan. Den har innehållit allt från rörelse till mat och städning.