Sagans bilder ska läggas i rätt ordning.

img_30761