Vi har lärt oss om hackspetten. Vi fick bland annat veta varför den inte får hjärnskakning när den hackar, fråga en liten expert så får ni veta… Vi började också färglägga fåglar i våra fågelböcker.